Přeloženo

AC

DF

GI

JL

MO

PR

ST

UZ

„Žádný člověk není tak bohatý, aby mohl koupit svoji minulost.“ Oscar Wilde